Diablo Immortal

Diablo Immortal ใหม่ไม่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือ Samsung เหล่านี้

มิถุนายน 7, 2022 แมตต์มิลส์ 0

ผู้ผลิตต้องพึ่งพาบริษัทภายนอกเพื่อใช้โปรเซสเซอร์สำหรับสมาร์ทโฟนของตน แม้ว่าบริษัทอย่าง Samsung จะพัฒนาตนเองภายใต้ชื่อ [... ]