สาเหตุที่ทวนสัญญาณ WiFi ของคุณมีสัญญาณและวิธีแก้ไขที่ไม่ดี

มี ตัวทวนสัญญาณ Wi-Fi เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะบรรลุการปรับปรุงความครอบคลุมแบบไร้สาย อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ผลดีเสมอไป และเราต้องตระหนักถึงปัญหา ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทวนสัญญาณอาจมีสัญญาณไม่ดี และสิ่งที่เราควรทำเพื่อหลีกเลี่ยง เราจะให้คำแนะนำบางอย่างเพื่อให้มันใช้งานได้ดีที่สุดและบรรลุความเร็วและความเสถียรของอินเทอร์เน็ตที่ดี

ทำไมตัวทำซ้ำ Wi-Fi ไม่ทำงาน

สาเหตุที่ทวนสัญญาณ WiFi ของคุณมีสัญญาณและวิธีแก้ไขที่ไม่ดี

ถ้าคุณเห็นว่าคุณ ทวนสัญญาณไร้สาย ทำงานได้ไม่ดีและคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่ดีได้ สาเหตุเหล่านี้อาจอยู่เบื้องหลัง เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณตัดสินใจบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการครอบคลุมและทำให้เข้าถึงที่อื่นๆ ได้ดีขึ้น

คุณมาไกลเกินไปแล้ว

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวทวนสัญญาณเสียคือเมื่ออยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป จะทำให้รับสัญญาณไม่ถูกต้อง โดยตรงอาจไม่ได้รับหรืออ่อนแอเกินไปสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ในการเชื่อมต่อและเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

เป็นการดีที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือการใส่ทวนใน วางใกล้กับเราเตอร์ . คุณต้องรับสัญญาณที่ดีจึงจะสามารถจัดการได้ ดังนั้นให้มองหาจุดกึ่งกลางซึ่งคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานได้อย่างแท้จริง หลีกเลี่ยงเขตมรณะที่ความคุ้มครองอ่อนแอ สิ่งสำคัญคือต้องวางตัวทำซ้ำ Wi-Fi ให้ดี

คุณเชื่อมต่อกับวงดนตรีที่ไม่ถูกต้อง

โดยปกติทวนปัจจุบันจะอนุญาตให้คุณนำทางทั้งใน 2.4 GHz แบนด์ และใน 5 GHz แบนด์ . แต่ละคนมีจุดบวกและลบ เราสามารถพูดได้ว่าอันแรกคืออันที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อจากที่ไกลขึ้นแม้ว่าจะมีความเร็วน้อยกว่า ในขณะที่อันที่สองมีความเร็วมากกว่าแต่มีการครอบคลุมที่จำกัดมากกว่า

หากคุณมีปัญหากับสัญญาณและสังเกตว่า Wi-Fi repeater เข้าถึงได้ไม่ดีหรืออ่อนมาก อาจเป็นเพราะคุณเชื่อมต่อกับย่านความถี่ 5 GHz สิ่งที่คุณทำได้คือพยายามเชื่อมต่อผ่านย่านความถี่ 5 GHz ของ 2.4 GHz และดูว่าวิธีนี้แก้ปัญหาได้หรือไม่และคุณเริ่มนำทางได้ดีขึ้น

ซ้ำกับเปอร์โตอีเธอร์เน็ต

อิ่มตัว

แน่นอนว่าทวนสัญญาณยังสามารถอิ่มตัวได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่น เนื่องจากมีบางรุ่นที่ให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากขึ้นโดยไม่มีปัญหา ในขณะที่บางรุ่นอาจเริ่มมี ข้อ จำกัด ทันทีที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ 4 หรือ 5 เครื่อง บางทีปัญหาคือสิ่งนี้ถ้าคุณเห็นว่าคุณมีปัญหาและคุณมีอุปกรณ์หลายเครื่องเชื่อมต่ออยู่

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา เป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากและมีเฉพาะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่คุณต้องการจริงๆ เท่านั้นในขณะนั้น ความจุจะเข้มข้นและคุณจะสามารถเรียกดูเครือข่ายได้โดยไม่มีปัญหามากมาย

อุปกรณ์บางอย่างรบกวน

อีกเหตุผลหนึ่งคืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่ออาจรบกวน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเครื่องทวนสัญญาณใกล้กับโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ อาจส่งผลต่อสัญญาณและนั่นก็จะเป็นปัญหา คุณอาจเห็น มันเริ่มที่จะตัดออก หรือไม่ได้ผลตามที่คุณต้องการ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณควรวางตัวทำซ้ำ Wi-Fi ในตำแหน่งที่แยกจากอุปกรณ์อื่น อยู่ในพื้นที่ที่มีการกระจายสัญญาณอย่างดีเสมอ แต่ที่ซึ่งคุณสามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนและปัญหาได้

กล่าวโดยย่อ นี่คือสาเหตุหลักบางประการที่ทวนสัญญาณ Wi-Fi อาจทำงานผิดปกติ พยายามวางไว้ในที่ที่ดีเสมอ ห่างจากอุปกรณ์อื่นๆ ที่รบกวน และพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดค่านั้นถูกต้อง