การคำนวณความสามารถในการทำกำไรของแผงโซลาร์เซลล์: คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่?

เมื่อพิจารณาการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จะต้องพิจารณาปัจจัยและตัวแปรหลายประการเพื่อประเมินความคุ้มค่า การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไม่ใช่ความพยายามที่ไม่แพง ดังนั้นการลงทุนเริ่มแรกจำนวนมากจะต้องได้รับการชดใช้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คุ้มไหม? เรามาเจาะลึกถึงวิธีที่คุณสามารถกำหนดความสามารถในการทำกำไรและกระทืบตัวเลขสำหรับสถานการณ์เฉพาะของคุณกัน

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

การคำนวณความสามารถในการทำกำไร

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องเผชิญกับข้อผูกพันทางการเงินที่สำคัญ ดังนั้นจึงไม่ควรมองข้าม เว้นแต่คุณจะมีรายได้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม คุณเริ่มคืนทุนได้ทันที โดยได้รับประโยชน์จากการลดการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันแรก

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่งเมื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรของแผงโซลาร์เซลล์คือการคำนวณเวลาที่ต้องใช้ในการชดใช้การลงทุนของคุณ โดยทั่วไปแล้ว ความสามารถในการทำกำไรของการติดตั้งดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงต้นทุนการติดตั้งและการประหยัดพลังงานรายปีที่คุณจะได้รับหลังการติดตั้ง การคำนวณนี้ช่วยกำหนดจำนวนปีที่จะต้องใช้ในการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายเริ่มแรก

กล่าวโดยกว้างๆ เมื่อประมาณงบประมาณเริ่มต้นสำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ คุณควรใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้:

  1. ราคาติดตั้ง / เงินออมรายปี = ระยะเวลาตัดจำหน่าย
  2. (ประหยัดรายปี x ปีรับประกัน) – ราคาติดตั้ง = กำไรสุทธิ

การคำนวณนี้จะแสดงเวลาที่จำเป็นในการกู้คืนการลงทุนของคุณ และการประหยัดเงินที่คุณจะได้รับตลอดอายุการใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจุบันระยะเวลาคืนทุนโดยเฉลี่ยสำหรับแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่ประมาณห้าปีหลังการติดตั้ง ในช่วงปีแรกๆ เหล่านี้ คุณอาจใช้จ่ายมากกว่าการชำระค่าไฟฟ้าต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านจุดนั้น คุณจะประหยัดเงินได้มาก

ด้วยอายุการใช้งานที่คาดไว้ประมาณ 25 ปี การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถทำกำไรได้หลังจากปีที่ห้าอาจส่งผลให้ค่าไฟฟ้าต่อปีลดลงได้มากถึง 70% เมื่อเทียบกับบิลมาตรฐาน ซึ่งแสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนระยะกลาง โดยเงินออมรายปีขึ้นอยู่กับการบริโภคส่วนบุคคล ความผันผวนของราคาตลาดไฟฟ้า กำลังการผลิตแผง และปัจจัยอื่นๆ

นอกเหนือจากการประหยัดเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลแล้ว คุณยังอาจมีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจและส่วนลดจากรัฐบาล ซึ่งสามารถลดภาษี เช่น ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (IBI) ได้ถึง 50%

ค่าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ช่วงเวลาสำคัญในการกำหนดความสามารถในการทำกำไรของแผงโซลาร์เซลล์นั้นขึ้นอยู่กับการลงทุนเริ่มแรก ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แตกต่างกันไปอย่างมาก ตั้งแต่ขั้นต่ำ 3,700 ยูโรสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ 10,000 แผง ไปจนถึงอาจเกิน XNUMX ยูโร ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งยังขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานของที่พักอีกด้วย

ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการประเมินว่าแผงโซลาร์เซลล์จะสร้างผลกำไรให้กับคุณหรือไม่คือการประเมินการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน ดำเนินการตรวจสอบพลังงาน คำนวณจำนวนกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ที่ใช้ และเริ่มการประมาณจำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องการและต้นทุนสูงสุดของการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามข้อมูลนี้

พิจารณาผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นด้วย ในช่วงที่ไม่มีการใช้งานการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุด หรือการหยุดยาว) พลังงานส่วนเกินที่เกิดจากแผงโซลาร์เซลล์จะถูกจัดเก็บและป้อนกลับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งมักจะให้ค่าตอบแทนทางการเงิน

โดยสรุป การคำนวณความสามารถในการทำกำไรของแผงโซลาร์เซลล์จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การใช้พลังงาน ต้นทุนการติดตั้ง และการประหยัดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างพิถีพิถัน แม้ว่าการลงทุนเริ่มแรกอาจมีจำนวนมาก แต่ผลประโยชน์ทางการเงินในระยะยาว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งจูงใจจากรัฐบาลทำให้แผงโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับหลายครัวเรือน